Polityka Prywatności

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) obowiązuje od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE..
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych, jest RBJ DEVELOPMENT. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chrzanowskiego 10/7, tel. +48 58 502 564 564 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000817418, będąca Administratorem Danych Osobowych zwana dalej „Administratorem”
Kontakt do administratora danych osobowych.
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: iod@malachitpark.pl
– korespondencyjnie: RBJ DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 10/7, 80-278 Gdańsk, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.
Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym. Jest to czynność dobrowolna, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację wymienionych poniżej celów.
W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
– przesyłania informacji handlowych, w tym marketingowych  na podstawie art. 6 ust.1 lit.a) RODO,
– podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz ewentualnego wykonania tej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b) RODO,
– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO,
– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in.:
• wykrywania nadużyć i sporządzania pomiarów statystycznych,
• udziału w badaniach sieci Internet,
• prowadzenia marketingu bezpośredniego, organizowania Targów, Dni Otwartych oraz innych wydarzeń,
• dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do indywidualnych preferencji,
• dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
Komu Administrator może udostępnić dane?
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora oraz współpracujących z nim, m.in.
– bankom, w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych,
– głównemu wykonawcy firmie WMINVESTBUD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chrzanowskiego 10/7 80-278 Gdańsk
– w przypadku ubiegania się o kredyt na sfinansowanie zakupu, dane osobowe będą udostępniane podmiotowi finansowemu/ pośredniczącemu/ bankowi w celu uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą,
– podmiotom zajmującym się obsługą gwarancyjna i obsługą rękojmi,
– podmiotom realizującym proces sprzedaży,
– podmiotom zajmującym się administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością,
– kancelariom prawnym,
– podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi informatycznej, marketingowej, komunikacji elektronicznej i obsługi teleinformacyjnej.
– organom bądź osoba trzecim, którym udzielenie informacji oparte jest o odpowiednią podstawę prawną wynikająca zgodne z przepisami obowiązującego prawa
Dane osobowe przekazane w trakcie wideorozmów prowadzonych za pośrednictwem aplikacji świadczących usługi komunikacji elektronicznej, tj. przy udziale podmiotów przetwarzających dane osobowe, świadczących usługi komunikacji elektronicznej, są przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych, przy czym ww. przekazanie odnosi się jedynie do podmiotów, które przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.
Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?
Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody, a także przez okres:
– wykonania umowy,
– obsługi gwarancyjnej i obsługi rękojmi,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
– do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?
Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym monitorowania i zbierania informacji o aktywności na stronie internetowej, w celu wykorzystania ich do oceny, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Nie są to procesy wyłącznie zautomatyzowane, z uwagi na fakt, iż decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje pracownik Administratora.
Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane
są przetwarzane przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
– prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Wymienione wyżej prawa można zrealizować w każdym czasie, występując
z odpowiednim żądaniem, poprzez przekazanie oświadczenia:
–  za pomocą środków komunikacji elektronicznej: iod@malachitpark.pl
–  korespondencyjnie: : RBJ DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 10/7, 80-278 Gdańsk z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”
Informacje dodatkowe
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej.

Polityka Cookies

W celach funkcjonalnych – dla zapewnienia łatwości i wygody prezentowanych informacji, w celu lepszego dostosowania dostarczanych usług i szybszego przekazywania informacji oraz w celach statystycznych oraz reklamowych serwis Allcon.pl/mieszkania/apartamenty korzysta z technologii plików cookies.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Cookies to pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
Akceptacja plików cookies
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez zmianę ustawienia dotyczącego cookies lub wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Plik cookies dla Twojej wygody
Serwis allcon.pl/mieszkania/apartamenty stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:
– cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny allcon.pl/mieszkania/apartamenty
– cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe.
Polityka prywatności serwisu Facebook opisana tu:
www.facebook.com/about/privacy/cookies
– cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji).
Pliki cookies na innych stronach
Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika na naszej stronie. W szczególności takie cookies to:
– w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)
Jak zmienić ustawienia
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, można również całkowicie zablokować pliki cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.
Zmiana plików cookies w popularnych wyszukiwarkach
Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:
– usuwanie plików cookies;
– domyślne blokowanie plików cookies;
– domyślne zezwalanie na pliki cookies;
– domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki;
– określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen
Internet Explorer
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka
Safari
W menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”